Aanmelden
Aanmelden
U heeft akkoord gegeven voor automatische incasso. De maandelijkse incasso wordt geactiveerd in de periode wanneer de les start of een periode later. Mocht u geen gebruik maken van onze lessen dan vervalt de digitale machtiging. Voor vragen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.  


Hieronder is het mogelijk om uw voorkeur van lestijden bij ons aan te geven, er zijn meerdere opties mogelijk. Er wordt voorafgaand van de voorkeursperiode contact met u opgenomen om de beschikbaarheid van de lessen te bespreken. 


Nederlands
Internet Zwemscore Module
English
Internet Swimming Score Module